درباره ما

سایت اینترنتی شهریور بر مبنای احساس مسئولیت گروهی از دلسوزان ایران و با هدف مبارزه با حکومت دینی شکل گرفته است. به اعتقاد ما کنار گذاردن جمهوری اسلامی، که لازمه بهروزی مردم ایران است، تنها بوسیله خود آنان و از راه یک خیزش عمومی و سراسری امکان‌پذیر است که در این مسیر علاوه بر سازمان دهی و رهبری میدانی، آگاهی بخشی، روشنگری و اطلاع رسانی شفاف، دقیق و حرفه ای به همه اقشار جامعه یک ضرورت اساسی است که برآوردن این نیاز، نقطه کانونی فعالیت های این سایت خواهد بود.

ما در شهریور تلاش می‌کنیم تا با ارائه یاداشت، گزارش، تحلیل، میزگرد و مصاحبه و خبر بصورت مکتوب و چندرسانه ای از طریق وب و سپس بازنشر آن در شبکه های اجتماعی و ماهواره‌ای در راستای رسالت تاریخی گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک دموکراسیِ مبتنی بر حقوق فردی، برابری حقوقی شهروندان و جدایی کامل نهاد دین (و یا هر ایدئولوژی دیگر ) با دولت، گام های موثری برداریم.

دست همه باورمندان به گذار از جمهوری اسلامی و معتقدان به حاکمیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و دموکراسی لائیک را برای همکاری به گرمی می‌فشاریم.

در این مرحله، کلیه منابع مالی سایت سرمایه شخصی است.